วิธีการจัดส่ง/ตรวจสอบสถานะ

Shopbywoot จะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับและมีการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวิธีการจัดส่งดังนี้

จัดส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า

โดยมีระยะเวลาจัดส่งสินค้า พื้นที่จัดส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล 2-5 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-7 วันทำการ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าระหว่างการจัดส่งได้ จากช่องตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

 

โปรดทราบว่า ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับระยะทาง ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง อาจใช้ระยะเวลานานเป็นพิเศษ